Gradnja z naravnimi materiali

Za uspešno samooskrbo in neodvisnost potrebujemo v prvi vrsti varno in kakovostno zatočišče, kjer bomo lahko potem v toplem in suhem zavetju snovali svoje ideje naprej. Kako do njega, izveste tu.

To je slovensko-angleška izdaja priročnika za gradnjo z naravnimi materiali, ki ga je na osnovi dolgoletnih izkušenj napisal Miro Žitko. Priročnik je nadvse aktualen v današnjem času, ko vse bolj delujemo na področju neodvisnosti in samooskrbe tako na mikro- kot na makro ravni. V knjigi najdemo podrobne informacije o naravnih materialih za gradnjo hiš – torej podatke o različnih vrstah lesa in njihovih značilnostih, primernem času za sečnjo, drugih materialih za gradnjo (slama, trave, kamni, prod, pesek, ilovica, glina, … – in seveda navodila za različne vrste gradenj s temi materiali. Knjigo uvede osebna izkušnja avtorja s prvimi srečanji z gradnjo na naraven način, zaključijo pa jo podatki o orodjih, ki jih potrebujemo pri gradnji. Vmes je vrsta navodil in nasvetov, kako si lahko sami zgradimo hišo za minimalne stroške. Postopke pri gradnji nazorno pojasnjujejo številne fotografije. Nič manj pomembni niso drugi nasveti, na primer navodila za vgradnjo štedilnika na trda goriva ter predstavitev delovanja »ovna«, ki povsem zastonj poganja vodo iz lastnega izvira do hiše. Besedilo v priročniku teče vzporedno slovensko (na levi strani) in angleško (na desni strani). Tudi podpisi fotografij, kjer so potrebni, so dvojezični.

Ocena drugih obiskovalcev 1.1481481481481 ★★★★★ ★★★★★ 1,1

Cena 2500
2250

Na zalogi